OP. DR. ESEN KARAKAYA | Esen Karakaya Saç Ekimi

OP. DR. ESEN KARAKAYA

Op. Dr. Esen Karakaya, 1975 Ankara doğumludur. Osmangazi üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tıp eğitimini 1999 senesinde tamamlamıştır. Ardından 2003 senesinde Diyarbakır’da askerlik görevini yerine getirmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2005 – 2011 seneleri arasında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2011- 2014 seneleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde görev yapmıştır. Yine aynı fakültede öğretim görevlisi olarakta bulunmuştur. 2014 – 2015 seneleri arasında Prof. Dr. Onur EROL ile, ONEP Estetik Plastik Cerrahi Kliniği’nde Estetik Cerrahi Fellow programında yer almıştır. 2015 – 2017 seneleri arasında Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görev yapmıştır, şu anda ise Eskişehir’de kendi kliniğinde hastalarını kabul etmektedir.

ESERLER

Karakaya, E.İ. Pirasetamın sıçan kramaster kas flebi mikrodolaşımına etkilerinin intravital mikroskopik olarak gösterilmesi, Kırıkkale Üniversitesi,Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, 2011

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Yazici I, Demir U, Fariz S, Vural AC, Karakaya EI, Cavusoglu T, Vargel I. Meridian Pedicle-Based Breast Shaping in Reduction Mammaplasty: A Technical Modification. Aesthetic Plast Surg. 2013 Feb 5.

2. Yazici I, Cavusoglu T, Karakaya EI, Vural AC, Vargel I. Second toe-to-thumb transfer with transposition of the thumb stump to second finger. Injury. 2012 Jun 13.

3. Yazici I, Cavusoglu T, Karakaya EI, Comert A, Siemionow M. Microsurgical training model for lymphaticovenous anastomosis in rat. Microsurgery. 2012 Jul;32(5):420-2.

1. Yazici I, Kasimcan MO, Karakaya EI, Gurel M, Cavusoglu T. Methylene blue vital staining of nerve stumps in secondary peripheral nerve repair. Injury. 2011 Nov;42(11):1387-81. Onaran Z, Yazici I, Karakaya EI, Cavusoglu T. Simultaneous reconstruction of medial canthal area and both eyelids with a single transverse split forehead island flap. J Craniofac Surg. 2011 Jan;22(1):363-5.

1. Cavusoglu T, Yazici I, Vargel I, Karakaya EI. Reconstruction of coup de sabre deformity (linear localized scleroderma) by using galeal frontalis muscle flap and demineralized bone matrix combination. J Craniofac Surg. 2011 Jan;22(1):257-8.

2. Yazici I, Cavusoglu T, Karakaya EI, Vural AC. Use of gelfix (lyophilized type 1 bovine collagen) pad dressing for split-thickness skin graft donor area management. J Craniofac Surg. 2010 Sep;21(5):1662.

3. Yazici I, Cavusoglu T, Karakaya EI, Vural AC, Vargel I. Hypertrophic frontal sinus reduction by using anterior wall internalization and galeal frontalis flap obliteration. J Craniofac Surg. 2010 May;21(3):939-41.

4. Yazici I, Cavusoglu T, Comert A, Karakaya EI. Use of dental mirror in microsurgical practice. J Craniofac Surg. 2009 Jan;20(1):201-2.

5. Yazici I, Cavusoglu T, Karakaya EI, Vargel I. Compass cutter for periareolar incisions. Aesthetic Plast Surg. 2008 Mar;32(2):401-2.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler :

1. Çakmak M, Vargel I, Soyer T, Çavuşoğlu T, Yazıcı İ, Hançerlioğulları Ö, F. Türkmen F, Karakaya E, “The use of tissue expander in the management of staged proximal hypospdias repair: report of a case,” 10th Annual Congress European of Paediatric Surgeons Association ve 56th Annual Congress of the British Association of Paediatric Surgeons Ortak Kongresi, Graz, Avusturya, 2009.

2. Yazıcı I, Cavusoglu T, Senyucel C, Karakaya E, Vural C, Comert A, Vargel I, Siemionow M. “Midline Submental Perforator: Experimantal and Healthy Volunteer Study ”, The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM 2011, 29 June- 2 July 2011 Helsinki, Finland

3. Yazıcı I, Karakaya E, Vural C, Cavusoglu T, Vargel I. “Second Toe-to-thumb Transfer with Transposition of the thumb stump to second finger”, The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM 2011, 29 June- 2 July 2011 Helsinki, Finland

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Karakaya E.İ., Yazıcı İ., Vural A.C., Fariz S., Çavuşoğlu T., Vargel İ. Travmatik yaralanmalarda ve kronik yaralardaki defektlerin serbest grasilis kas flebi kullanılarak kapatılması. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi . Çavuşoğlu T., Yazıcı İ., Vural A.C., Karakaya E.İ., Vargel İ. Fournier gangreninde grasilis kas-deri flebi ile scrotal rekonstrüksiyon: bir vaka sunumu Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yazıcı İ., Çavuşoğlu T., Karakaya E.İ., Vargel İ. Yüzde yanık skarına alternatif yaklaşım: Favori rekonstrüksiyonu ve kese ağzı dikişi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi . Yazıcı İ., Çavuşoğlu T., Karakaya E.İ., Vural A.C., Vargel İ. Marjolin ülseri eksizyonuna bağlı popliteal defektin lateral sural arter perforatör flebi ile onarımı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Vural A.C., Yazıcı İ., Karakaya E.İ., Osman Ünsal Demir, Çavuşoğlu T., Vargel İ. Kırıkkale üniversitesi tıp fakültesinde acil el yaralanmalarının retrospektif değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Vural AC, Karakaya Eİ, Çavuşoğlu T, Yazıcı İ, Vargel İ. “Plantar lepromatöz ülser” 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Sy-668), Antalya, 15-19 Ekim 20082. Yazıcı İ, Çavuşoğlu T, Cömert A, Vargel İ, Carnevale K, Klimczak A, Karakaya Eİ, Çavuşoğlu M, Siemionow M. “Üst çene nakli: anatomik ve deneysel bakış açıları”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Sy-51), Antalya, 15-19 Ekim 20083. Yazıcı İ, Karakaya Eİ, Vural AC, Çavuşoğlu T, Vargel İ. “Galea frontalis flebi kullanılarak hipertrofik frontal sinüs küçültülmesi.”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Sy-435), Antalya,15-19 Ekim 20084. Yazıcı İ, Vural AC, Karakaya Eİ, Çavuşoğlu T, Vargel İ. “Lateral sural arter perforatör flebi ile popliteal marjolin ülserine bağlı defektin rekonstrüksiyonu.”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Sy-440), Antalya, 15-19 Ekim 20085. Karakaya Eİ, Vural AC, Çavuşoğlu T, Yazıcı İ, Vargel İ. “Açık eklem yaralarında vakum yardımlı yara kapama.”, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi (Sy-698), Antalya, 15-19 Ekim 20086. Büyükturan S., Bozdoğan Ö., Karakaya E.İ.,’’Bazal hücreli kanserlerde siklin bağımlı kinaz inhibitörleri P27KİP1 ve P57KİP2: Bir immünohistokimyasal çalışma’’, 19. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009, Girne/ KKTC
7. Yazıcı İ, Karakaya Eİ, Vural AC, Çavuşoğlu T, Vargel İ. “Ateşli silah yaralanması sonucu oluşan ekstensör tendon defektinin bilaminer vasküler temporopariyetal fasya derin temporal fasya flebi ile rekonstrüksiyonu.”, 32. Ulusal TPRECD Kongresi (P067), Trabzon, 15-19 Eylül 20108. Fariz S, Karakaya Eİ, Vural AC, Yazıcı İ, Çavuşoğlu T, Vargel İ. “Gluteal bölge yerleşimli dev nörofibrom olgusu.”, 32. Ulusal TPRECD Kongresi (P033), Trabzon, 15-19 Eylül 20109. Yazıcı İ, Çavuşoğlu T, Karakaya Eİ, Vural AC, Cömert A, Vargel İ, Siemionow M. “Sıçanda bipediküllü orta hat submental septokütan perforatör flep modeli.”, 32. Ulusal TPRECD Kongresi (S51), Trabzon, 15-19 Eylül 2010

Katıldığı Kongre, Kurs ve Sempozyumlar

1. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif veEstetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül 2006, Ankara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 3. Cerahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, Ortagnatik Cerrahi, Çene Cerahisi, 2-3 Haziran 2006, İstanbul
2. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif veEstetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-20 Ekim 2007, Eskişehir
3. Türk Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği 30. Ulusal Kurultayı, 15-19 Ekim 2008, Antalya
4. Türk Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, 1. Plastik Cerrahi Okulu, 25-31 Mayıs 2008, Antalya
5. TPRCD, Kış Sempozyumu, B0t0x ve Deneyimin Gücü, 15-18 Mart 2010, Bolu
6. TPRCD, Kış Sempozyumu, 15-18 Mart 2010, Bolu
7. Expertissues, Cranio- Maxillofacial Animal Models, July 28-31 Ankara
8. TPRCD, Kış Sempozyumu, New Advences in Combination Skin Rejuvanation and ProFractional Treatment Part-I, 15-18 Mart 2010, Bolu
9. TPRCD, Kış Sempozyumu, New Advences in Combination Skin Rejuvanation and ProFractional Treatment Part-II, 15-18 Mart 2010, Bolu
10. TPRCD, Kış Sempozyumu, Siz ve Hastalarınız için Güvenli Dolgu Seçimi, 15-18 Mart 2010, Bolu
11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 09-18 Mart 2009, Ankara
12. TPRCD, II. Rinoplasti Kursu, 24-26 Nisan 2009, Ankara
13. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, Tez Hazırlama Kursu, 10-12 Aralık 2009, Ankara
14. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, IV. Temel Mikrocerrahi Kursu, 6-10 Nisan 2010, Kırıkkale
15. Türk Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği 32. Ulusal Kurultayı, 15-19 Eylül 2010, Trabzon
16. TPRCD, Endoskopik Fonksiyonel Nazal Cerrahi, 15 Eylül 2010, Trabzon
17. Türk Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, 14-18 Eylül 2011, İzmir
18. Türk Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği 31. Ulusal Kurultayı, 17-21 Ekim 2011, Adana
19. TPRCD, FUE Saç Ekim Kursu, 17 Ekim 2011, Adana
20. TPRCD, Lazerle Minimal İnvazif Estetik Girişimler Kursu, 17 Ekim 2011, Adana Türk Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya
21. TPRCD, Mastektomi sonrası doku genişletici ve /veya implant ile meme onarımı kursu, 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya
22. 5th International EuroasianAesthetic Plastic Surgery Course June 19-232013 İstanbul
İstanbul Advanced Rhinoplasty Course 19-232013 İstanbul
2nd Annual Meeting of Rhinoplasty Society of Europe June 19-232013 İstanbul
23. TPRCD, Kış Sempozyumu Mart 2014, Bursa
24. World Antiaging Congress 12-15 April 2014, Monaco
25. TPCD Ulusal Kongresi Ekim 2017, Antalya

Sosyal Sorumluluk Projeleri

2010 Ekim Interplast Dudak Damak Yarığı ve Yanık Sekeli Operasyonları
Orta Asya Karakalpakistan/ Özbekistan

Deneyimler

Kütahya Dumlupınar Tıp Fakültesi 2011-2013
Prof. Dr. Onur EROL, ONEP Estetik Plastik Cerrahi Kliniği 4.Levent/İSTANBUL 2014-2015
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 2015-2017